ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 8

The Criminal Court for Corruption and Misconduct Cases, Region 8

News
ประกาศ ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 8 เรื่อง การเปิดทำการศาลนอกเวลาราชการเป็นกรณีพิเศษ ประจำปี พ.ศ.2563 ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค ๘ ร่วมพิธีเปิดโครงการส่งเสริมการประสานความร่วมมือ ด้านการยุติธรรมของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ศาลจังหวัดปากพนัง อธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค ๘ เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการส่งเสริมการประสานความร่วมมือด้านการยุติธรรมของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม ในเขตอำนาจศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค ๘ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค ๘ จัดการฝึกอบรมโครงการขับเคลื่อนนโยบายประธานศาลฎีกา หลักสูตร “การพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับกับบริบทขององค์กรในการขับเคลื่อนสู่การเป็นศาลดิจิทัล D-Court 2020” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค ๘ ร่วมพิธีเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อส่งเสริมการประสานความร่วมมือด้านการยุติธรรมของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ศาลแขวงนครศรีธรรมราช

+

เรื่องที่น่าสนใจ

+

ปฏิทินกิจกรรม

+

เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง

+

ข่าวรับสมัครงาน
image
image
image
image
image
image