ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 8

The Criminal Court for Corruption and Misconduct Cases, Region 8

News
วันรพี 7 ส.ค. วันรำลึกพระบิดาแห่งกฎหมายไทย ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค ๘ ร่วมบันทึกเทปถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2564 ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค ๘ ประชุมเพื่อกำหนดแนวทางการบริหารจัดการคดีในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19 ) ในรอบเดือนสิงหาคม 2564 ผ่านจอภาพโปรแกรม Google Meet ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค ๘ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2564 ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค ๘ ร่วมกิจกรรมปฏิบัติธรรมออนไลน์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว “โครงการศาลยุติธรรมใต้พระบารมีเพื่อเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔” ผ่านโปรแกรม Zoom
ขั้นตอนการพิจารณาคดีออนไลน์ (กรณีไต่สวนคำร้องหรือคดีฝ่ายเดียว)
  ขั้นตอนการพิจารณาคดีออนไลน์ (กรณีสืบพยานสองฝ่าย)

  

+

เรื่องที่น่าสนใจ

+

ปฏิทินกิจกรรม

+

เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง

+

ข่าวรับสมัครงาน
image
image
image
image
image
image