Accessibility Tools

ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 8

The Criminal Court for Corruption and Misconduct Cases, Region 8

News
ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 8 เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการเพื่อดำเนินการเกี่ยวกับ การจัดระเบียบบริหารราชการและการปฏิบัติงานของศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางและ ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค ครั้งที่ 1/2566 ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 8 คณะผู้พิพากษา พร้อมด้วยข้าราชการศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 8 ให้การต้อนรับนางสาวธันยากรณ์ ศรเกษตรินทร์ เจ้าพนักงานคดีปฏิบัติการ ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 8 ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันรพีประจำปี พ.ศ. 2566 ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 8 จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2566 กิจกรรมช่วยกันประกอบอาหารกลางวันร่วมกันเป็นเมนูจานผัก ผลไม้ จากครัวเรือนที่ข้าราชการช่วยกันจัดหามาและรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน

ขั้นตอนการพิจารณาคดีออนไลน์ (กรณีไต่สวนคำร้องหรือคดีฝ่ายเดียว)
  ขั้นตอนการพิจารณาคดีออนไลน์ (กรณีสืบพยานสองฝ่าย)

 

+

เรื่องที่น่าสนใจ

+

ปฏิทินกิจกรรม

+

เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง

+

ข่าวรับสมัครงาน
image
image
image
image
image
image