ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 8

The Criminal Court for Corruption and Misconduct Cases, Region 8

News
ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค ๘ จัดโครงส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๓ หลักสูตร “ส่งเสริม การเรียนรู้การออกเสียงและพัฒนาทักษะการใช้ภาษาจีนในการ ปฏิบัติงาน” ณ ห้องประชุมศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค ๘ ประกาศศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 8 เรื่องปรับลดอัตราค่าส่งคำคู่ความและเอกสารทางคดีในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า COVID 19 ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค ๘ ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันเฉลิม พระชนมพรรษา สมเด็จพระพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ๓ มิถุนายน ๒๕๖๓ ประจำปี พุทธศักราช ๒๕๖๓ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๓ ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค ๘ เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะเนื่องใน “วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์” ประกาศ ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 8 เรื่อง แก้ไขวันเปิดทำการศาลในวันหยุดราชการ เพื่อพิจารณาคำร้องขอปล่อยชั่วคราว ประจำปี พ.ศ.2563 (เพิ่มเติม)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+

เรื่องที่น่าสนใจ

+

ปฏิทินกิจกรรม

+

เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง

+

ข่าวรับสมัครงาน
image
image
image
image
image
image