ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 8

The Criminal Court for Corruption and Misconduct Cases, Region 8

News
ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค ๘ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2564 ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค ๘ ร่วมกิจกรรมปฏิบัติธรรมออนไลน์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว “โครงการศาลยุติธรรมใต้พระบารมีเพื่อเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔” ผ่านโปรแกรม Zoom ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค ๘ ตั้งผู้กำกับดูแลจำเลย ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค ๘ มีมาตรการฉีดพ่นฆ่าเชื้อ ไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID - 19) ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 8 จัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ "มีแล้วแบ่งปัน" เฉลิมพระเกียรติสมเด็จ พระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2564

+

เรื่องที่น่าสนใจ

+

ปฏิทินกิจกรรม

+

เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง

+

ข่าวรับสมัครงาน
image
image
image
image
image
image