Accessibility Tools

ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 8

The Criminal Court for Corruption and Misconduct Cases, Region 8

News
ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 8 ร่วมอนุรักษ์สืบสานประเพณีไทยด้วยการแต่งกาย ชุดผ้าไทย เนื่องในงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2566 ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค ๘ เรียกแถวเตรียมความพร้อมของพนักงานรักษาความปลอดภัยประจำศาล ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค ๘ จัดกิจกรรมเดือนแห่งวันเกิด ของบุคลากรในศาล ซึ่งมีวันคล้ายวันเกิดในเดือนพฤศจิกายน ร่วมงานพิธีมงคลสมรสเจ้าหน้าที่ในศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค ๘ ประกาศศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค ๘
เรื่อง หลักเกณฑ์ในการรับเป็นทนายความตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา

ขั้นตอนการพิจารณาคดีออนไลน์ (กรณีไต่สวนคำร้องหรือคดีฝ่ายเดียว)
  ขั้นตอนการพิจารณาคดีออนไลน์ (กรณีสืบพยานสองฝ่าย)

 

+

เรื่องที่น่าสนใจ

+

ปฏิทินกิจกรรม

+

เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง

+

ข่าวรับสมัครงาน
image
image
image
image
image
image