ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 8

The Criminal Court for Corruption and Misconduct Cases, Region 8

กลุ่มงานบริการประชาชนและประชาสัมพันธ์