ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 8

The Criminal Court for Corruption and Misconduct Cases, Region 8

image

ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 8

ติดต่อเรา

 ที่ตั้ง

(ชั้น 2 อาคารศาลแขวงนครศรีธรรมราช)

ถนนมะขามชุม ตำบลนาเคียน อำเภอเมือง 

จังหวัดนครศรีธรรมราช  80000โทรศัพท์

โทรศัพท์ 0 7545 0347 - 8

โทรสาร  0 7545 0349

 อีเมล์

[email protected]

 

 Social