Accessibility Tools

ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 8

The Criminal Court for Corruption and Misconduct Cases, Region 8

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 8

ประกาศสำนักงานประจำศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค ๘ เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดพื้นที่ทำการศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค ๘ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)image

image เอกสารแนบ