ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 8

The Criminal Court for Corruption and Misconduct Cases, Region 8

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 8

อธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค ๘ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ เพิ่มศักยภาพข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม หัวข้อ “ธรรมะกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตข้าราชการศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค ๘”
image

image เอกสารแนบ