ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 8

The Criminal Court for Corruption and Misconduct Cases, Region 8

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 8

ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค ๘ ประชุมเพื่อกำหนดแนวทางการบริหารจัดการคดีในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19 ) ในรอบเดือนสิงหาคม 2564 ผ่านจอภาพโปรแกรม Google Meet
image

image เอกสารแนบ