ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 8

The Criminal Court for Corruption and Misconduct Cases, Region 8

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 8

ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค ๘ ร่วมกิจกรรมปฏิบัติธรรมออนไลน์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว “โครงการศาลยุติธรรมใต้พระบารมีเพื่อเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔” ผ่านโปรแกรม Zoom
image

image เอกสารแนบ