ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 8

The Criminal Court for Corruption and Misconduct Cases, Region 8

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 8

ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค ๘ จัดการฝึกอบรมโครงการขับเคลื่อนนโยบายประธานศาลฎีกา หลักสูตร “การพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับกับบริบทขององค์กรในการขับเคลื่อนสู่การเป็นศาลดิจิทัล D-Court 2020” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
image

image เอกสารแนบ