ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 8

The Criminal Court for Corruption and Misconduct Cases, Region 8

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 8

ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค ๘ จัดโครงส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๓ หลักสูตร “ส่งเสริม การเรียนรู้การออกเสียงและพัฒนาทักษะการใช้ภาษาจีนในการ ปฏิบัติงาน” ณ ห้องประชุมศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค ๘
image

image เอกสารแนบ